८ ते १० वर्षात स्वच्छंदी आयुष्य जगता येऊ शकतं का?

    लग्न जमवताना ( खास करून मुलीकडील वडीलधाऱ्या लोकांच्या ) अपेक्षा १. कर्तृत्ववान असावा २. वेलसेटल असावा ३. चांगला पगार असावा ( व्यावसायिक नको ) ४. स्वतःचे घर असावे…

Read more »

Enjoy this blog? Please spread the word :)